Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2013

straps
3200 a020
Reposted fromarmadillo armadillo
straps
8391 d70f 390
Reposted fromarmadillo armadillo
straps
9945 acb6 390
Reposted fromarmadillo armadillo
straps
8320 caa9 390
Reposted fromarmadillo armadillo
straps
Pozytywne myśli stwarzają wokół Ciebie atmosferę sprzyjającą powstawaniu pozytywnych skutków.
— xxx
Reposted bygriberMorgulincertitudeMelody14

January 23 2013

straps
6221 331f 390
Reposted fromproof proof
straps
6429 f76e 390
Reposted fromdailylife dailylife
straps

Idę na balkon w ręku szlug, telefon w drugiej.
Napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów.
Zadzwoniłbym do Ciebie ale wiem, że tego nie chcesz,
wybełkotał, że Cię kocham,
tu jest źle i serio tęsknie.

— Bonson
Reposted frombubble-gum bubble-gum viaskonfundowane skonfundowane

January 07 2013

straps
9224 1300 390
Reposted frommyst3r1ous myst3r1ous viaimchuckbasss imchuckbasss
straps
5632 accf 390
Reposted fromjkr jkr viaimchuckbasss imchuckbasss
straps
8755 02ac 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamillys millys

September 27 2012

straps
straps
4547 2bee 390
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
straps
4556 427b 390
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
straps
6331 abdf 390
Kiedy gadam z niektórymi ludźmi i przypominam sobie ze nie warto tracić nerwów na idiotów....
straps
straps
straps
4861 d535 390
straps
0043 aef2 390
Reposted fromszicko szicko viaskonfundowane skonfundowane
straps
22 august 2012, london
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl